محصولات جدید

پیپ رتریز مدل Rattray's LILY bk 73

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,700,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's LILY bk 73

 • پیپ مینی با آتشگاه کوچک
 • مناسب برای اسموک های بیست دقیقه ای
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin SB 100

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin SB 100

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's LILY co 73

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,700,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's LILY co 73

 • پیپ مینی با آتشگاه کوچک
 • مناسب برای اسموک های بیست دقیقه ای
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin SB 99

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin SB 99

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin LI99

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin LI99

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin BR99

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin BR99

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin BR100

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin BR100

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Swan 34

پیپ رتریز مدل Rattray's...

4,200,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Swan 34

 • دیزاین شده با حلقه ی برنجی روکش شده با کروم 
 • حک لوگوی برند رترایز روی استم
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Hail to the king

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,375,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Hail to the king

 • دارای یک حلقه ی برنجی با روکش کروم و حک لوگوی رترایز (Triskele) روی آن
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Goblin LI100

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,100,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Goblin LI100

 • معروف به پیپ جیبی
 • پیپ مینی و مناسب برای اسموک کوتاه و بیست دقیقه ای
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Cave SB 90

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Cave SB 90

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Swan 69

پیپ رتریز مدل Rattray's...

4,200,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Swan 69

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • دیزاین شده با حلقه برنجی روکش شده با کروم
 • حک لوگوی رترایز روی استم پیپ
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Swan 46

پیپ رتریز مدل Rattray's...

4,200,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Swan 46

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • دیزاین شده با حلقه برنجی روکش شده با کروم
 • حک لوگوی رترایز روی استم پیپ
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Stone of Scone 21

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Stone of Scone 21

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • سلف استند
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Stone of Scone 19

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Stone of Scone 19

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Cave SB 92

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Cave SB 92

 • طراحی شده ی System pipe که در ان دود از حالت معمولی خنک تر و خشک تر می شود
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Short Fellow Bru60

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,550,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Short Fellow Bru60

 • اندازه آتشگاه نرمال
 • دهانگیر کوتاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Short Fellow Bru59

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,550,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Short Fellow Bru59

 • اندازه آتشگاه نرمال
 • دهانگیر کوتاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Short Fellow Bru58

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,550,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Short Fellow Bru58

 • اندازه آتشگاه نرمال
 • دهانگیر کوتاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Short Fellow TE59

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,850,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Short Fellow TE59

 • اندازه آتشگاه نرمال
 • دهانگیر کوتاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Short Fellow TE93

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,850,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Short Fellow TE93

 • اندازه آتشگاه نرمال
 • دهانگیر کوتاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 105

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 105

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 108

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 108

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 107

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 107

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 106

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 106

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Judge SB

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

4,125,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Judge SB

 • الهام گر چکش قاضی
 • حکاکی الهه عدالت در قسمت زیرین آتشگاه از جنس آلومینیوم
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 110

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 110

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Black Sheep 109

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,625,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Black Sheep 109

 • آتشگاه متوسط
 • جنس استم اکلریک
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Judge GR

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

4,500,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Judge GR

 • الهام گر چکش قاضی
 • حکاکی الهه عدالت روی قسمت زیرین آتشگاه از جنس آلومینیوم
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Judge GN

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

4,500,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Judge GN

 • الهام گر چکش قاضی
 • حکاکی الهه عدالت روی قسمت زیرین آتشگاه از جنس آلومینیوم
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's The Judge LI

پیپ رتریز مدل Rattray's The...

4,500,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's The Judge LI

 • الهام گر چکش قاضی
 • حکاکی الهه عدالت روی قسمت زیرین آتشگاه از جنس آلومینیوم
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 82

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 82

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 81

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 81

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 80

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 80

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
ست فلاسک - بطری نوشیدنی ان...

ست فلاسک - بطری نوشیدنی ان...

515,000 تومان

ست فلاسک - بطری نوشیدنی SN-FLNB-2101-30 شامل:

 • 1 عدد بطری (قمقمه/فلاسک)  بزرگ
 • 1 عدد بطری (قمقمه/فلاسک)  کوچک
 • 2 عدد شات
 • جدید
ست فلاسک - بطری نوشیدنی ان...

ست فلاسک - بطری نوشیدنی ان...

440,000 تومان

ست فلاسک - بطری نوشیدنی SN-FLNB-2101-46 شامل:

 • 1 عدد بطری (قمقمه/فلاسک)  بزرگ
 • 1 عدد بطری (قمقمه/فلاسک)  کوچک
 • 2 عدد شات
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 85

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 85

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 84

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 84

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Razor 83

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,000,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Razor 83

 • الهام گرفته از نوعی صدف (Razor Clam) در آب های اقیانوس اطلس
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Kyloe TE

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,750,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Kyloe TE

 • شکل کانادین، کلاسیک ترین فرم پیپ
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Glory Day SB

پیپ رتریز مدل Rattray's...

4,125,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Glory Day SB

 • الهام گرفته شده از پیپهای قدیمی s.bang
 • سلف استند
 • علامتی از اسکاتلند حک شده در قسمت آلومینیومی زیر آتشگاه
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Blower Daighter 50

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,250,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Blower Daighter 50

 • پیپی کلاسیک و سبک وزن و کاسه ای جمع و جور
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Jolly Rojer co

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,450,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Jolly Rojer co

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Molina Nautic LI

پیپ رتریز مدل Rattray's...

2,400,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Molina Nautic LI

 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ رتریز مدل Rattray's Kyloe BUR

پیپ رتریز مدل Rattray's...

3,750,000 تومان

پیپ رترایز مدل Rattray's Kyloe BUR

 • شکل کانادین، کلاسیک ترین فرم پیپ
 • ساخت بریتانیا
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2015 nat

پیپ دیزاین برلین مدل db...

4,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2015 nat

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Evening Star

پیپ دیزاین برلین مدل db...

2,250,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Evening Star

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Toscano 210

پیپ دیزاین برلین مدل db...

1,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Toscano 210

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2017

پیپ دیزاین برلین مدل db...

3,750,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2017

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2014 tan

پیپ دیزاین برلین مدل db...

4,500,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Pipe of the year 2014 tan

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ قهوه ای
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 112

پیپ دیزاین برلین مدل db...

1,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 112

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Toscano 305

پیپ دیزاین برلین مدل db...

1,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Toscano 305

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 221

پیپ دیزاین برلین مدل db...

1,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 221

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید
پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 113

پیپ دیزاین برلین مدل db...

1,875,000 تومان

پیپ دیزاین برلین مدل db Holiday 113

 • ساخت آلمان
 • تهیه شده از مرغوبترین چوب برایر
 • رنگ مشکی
 • جدید